Κωδικός: 1206

Πέτρα – stone Αρχαγγέλου

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι φυσικές πλάκες (καρύστου – Καβάλας – Πέτρα – stone Αρχαγγέλου – στενάρι καρύστου ) οι οποίες έχουν το αρχικό ακανόνιστο τους σχήμα. Το πάχος της πέτρας κυμαίνεται μεταξύ 2cm – 3cm. Χρησιμοποιούνται συνήθως για πλακοστρώσεις σε αυλές, κήπους, πεζοδρόμια και επίσης για επενδύσεις τοίχου.