Κωδικός: 1204

Stone στενάρι καρύστου κόκκινη

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι φυσικές πλάκες (καρύστου – Καβάλας – Αρχαγγέλου – Stone στενάρι καρύστου κόκκινη) οι οποίες έχουν το αρχικό ακανόνιστο τους σχήμα. Το πάχος της πέτρας κυμαίνεται μεταξύ 2cm – 3cm. Χρησιμοποιούνται συνήθως για πλακοστρώσεις σε αυλές, κήπους, πεζοδρόμια και επίσης για επενδύσεις τοίχου.