Κωδικός: 1203

Stone στενάρι καρύστου

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι φυσικές πλάκες (καρύστου – Καβάλας – Αρχαγγέλου -Stone στενάρι καρύστου ) οι οποίες έχουν το αρχικό ακανόνιστο τους σχήμα. Το πάχος της πέτρας κυμαίνεται μεταξύ 2cm – 3cm. Χρησιμοποιούνται συνήθως για πλακοστρώσεις σε αυλές, κήπους, πεζοδρόμια και επίσης για επενδύσεις τοίχου.