Κωδικός: 1202

Ακανόνιστη πέτρα – stone Αρχαγγέλου

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι φυσικές πλάκες (Ακανόνιστη πέτρα Καρύστου – Ακανόνιστη πέτρα Καβάλας – Ακανόνιστη πέτρα – stone Αρχαγγέλου) οι οποίες έχουν το αρχικό ακανόνιστο τους σχήμα. Το πάχος της πέτρας κυμαίνεται μεταξύ 2cm – 3cm. Χρησιμοποιούνται συνήθως για πλακοστρώσεις σε αυλές, κήπους, πεζοδρόμια και επίσης για επενδύσεις τοίχου.